Openstaande functies en taken:

Secretaris algemeen bestuur (m/v)

 • bepaalt mede verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies.
 • fungeert als bestuurlijk aanspreekpunt voor commissies
 • fungeert als postadres van de vereniging en zorgt voor doorzending van de verenigings post naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
 • behandelt ingekomen stukken.
 • voert de dagelijkse correspondentie van de vereniging.
 • verzorgt de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
 • houdt het verenigingsarchief bij en beheert officiële stukken
 • onderhoudt contacten met de KNVB en gemeente

Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

 

Secretaris CTC (m/v)

 • assisteert de voorzitter van de CTC bij zijn werkzaamheden
 • draagt zorg voor notulen van CTC (CSW Technische Commissie) vergaderingen
 • plant mede de vergaderingen en het periodieke overleg tussen coördinatoren en trainers/leiders

Tijdsinvestering: 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

 

PR en Communicatie (m/v)

 • verzorgen van interne communicatie middels website en (digitale) nieuwsbrief
 • verzorgen van externe communicatie d.m.v. website, sociale media, lokale en regionale media
 • verantwoordelijkheid voor de communicatie uitingen rondom thuiswedstrijden van het 1e heren en damesteam.
 • coördinatie van externe communicatie in de vorm van persberichten en mediacontacten.
 • gevraagde en ongevraagde advisering aan het bestuur.

Tijdsinvestering: 2 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

 

Beheer van de ICT (m/v)

 • gebruikersbeheer van Google Suite
 • functioneert als vraagbaak voor gebruikers

Tijdsinvestering: 2 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

 

Clubscheidsrechters (m/v)

 • het fluiten/begeleiden van een wedstrijd kan al vanaf 10-12 jaar.
 • CSW stimuleert het opleiden van jeugdscheidsrechters maar ook senioren die willen fluiten om een KNVB-opleiding tot scheidsrechter (BOS) te volgen.
 • zonder scheids kan er niet gevoetbald worden.
 • alle  scheidsrechters worden begeleid door de scheidsrechtercoördinator.

Tijdsinvestering: 2 a 3 uur per zaterdag

 

Lid van de MGA commissie – NIEUW- (m/v)

MGA betekent Maatschappelijk Gedragen Activiteiten

 • opzetten van deze nieuwe commissie
 • onderhouden van contacten met externe organisaties op sociaal-maatschappelijk gebied
 • coördineren en stimuleren van maatschappelijk gedragen activiteiten binnen de vereniging
 • aandacht voor alcohol- en rook- voedingsbeleid
 • aandacht voor ouderen
 • aandacht voor leden die iets te vieren hebben of juist niet (lief en leed)
 • bewaken van het beleid met betrekking tot gewenste normen en waarden (gedragsregels)

Tijdsinvestering: in de opstart iets meer, maar daarna 2 uur per week

 

Lid van de AVG commissie – NIEUW- (m/v)

 • opzetten van deze nieuwe commissie
 • stelt privacyrichtlijnen op conform de wettelijke bepalingen
 • ondersteunt CSW bestuur en staf
 • controleert en handhaaft het privacy beleid

Tijdsinvestering: in de opstart iets meer, maar daarna 1 uur per week

 

Lid van de vrijwilligerscommissie (m/v)

het team dat moet zorgen dat alle functies en taken naar behoren vervuld worden

 • begeleiden van de vrijwilligers
 • is betrokken bij de vrijwilligers
 • registratie van de bestaande vrijwilligers
 • In kaart brengen van alle functies en functionarissen binnen de vereniging
 • aanleggen van een databank van potentiële vrijwilligers en hun affiniteiten en deskundigheden; hierbij onderscheid maken tussen vrijwilligers die structureel iets willen betekenen en vrijwilligers die op projectbasis oproepbaar zijn
 • regelt vraag en aanbod
 • werft actief  nieuwe vrijwilligers
 • stimuleren van het teamgevoel bij de vrijwilligers (samen moeten we het doen) en regelmatig aandacht en waardering geven

Tijdsinvestering: in de herstart iets meer, maar daarna 2 uur per week

 

Lid van de sponsorcommissie (m/v)

 • stabiliseren van de inkomsten bij de huidige sponsoren
 • werving van nieuwe sponsoren
 • organiseren van sponsor activiteiten
 • bewaken van de commerciële belangen van onze sponsoren

Tijdsinvestering: zelf in te vullen, de sky is the limit

 

Teamleider van een jeugdteam (m/v)

 • begeleiden van het team bij wedstrijden
 • melden bij wedstrijdsecretariaat vóór en na de wedstrijd
 • bij uitwedstrijden ook het team aanmelden en vragen welke kleedkamer beschikbaar is en welk veld wordt gespeeld
 • team begeleiden naar en in de kleedkamer en toezicht houden
 • verlengstuk coördinator binnen een team
 • aanspreekpunt bij evenementen (grote clubactie, sint, minikamp)

Tijdsinvestering: 3 uur per week.

 

Trainer van een jeugdteam (m/v)

 • begeleiden van het team bij trainingen
 • begeleiding door CTC en coördinatoren
 • voorbeeldtrainingen beschikbaar

Tijdsinvestering: 2 uur per week.

 

Wedstrijdsecretariaat (m/v)

 • gastheer/vrouw (zaterdagochtend, zaterdagmiddag)
 • ontvangen leiders CSW en leiders tegenstanders
 • ontvangen scheidsrechters
 • bijhouden uitslagen in computerprogramma
 • 1 keer per 4 weken (10 keer in een seizoen)

Tijdsinvestering: 4 uur per zaterdag.

 

Kantinedienst (m/v)

Tijdens speeldagen (alleen zaterdag) is de kantine geopend. Een gezellige taak die u altijd met meerdere personen tegelijk uitvoert. Er is altijd een ervaren kracht die de weg weet.

 • Bar (18+):
  • schenken van dranken ((non)-alcoholisch)
  • verkoop snoepgoed
  • werken met een kassa
  • 1 keer per 6 weken (7 keer in een seizoen) of bij de evenementen
 • Keuken:
  • klaarmaken bestelde etenswaar
  • 1 keer per 6 weken (7 keer in een seizoen) of bij de evenementen

Tijdsinvestering: 4 uur per zaterdag.

 

Schoonmaak kantine en kleedkamers (m/v)

 • de accommodatie is in alle opzichten het visitekaartje van de vereniging
 • de accommodatie moet in zodanige staat verkeren, dat een goede sportbeoefening is gegarandeerd

Tijdsinvestering: vele handen maken licht werk!

 

Dreamteam (m/v)

 • word onderdeel van een echt Dreamteam
 • in alle rust diverse grote klussen en kleine karweitjes opknappen op en aan het complex
 • koffie en koek gratis!
 • en het is nog gezellig ook…
 • de accommodatie is in alle opzichten het visitekaartje van de vereniging

Tijdsinvestering: vele handen maken licht werk!.

 

Voor meer informatie over bovenstaande, mail of bel het bestuur!

Marcel van der Schaaf    voorzitter@CSWilnis.nl                 06 – 29 553 553

Jaap Germs                       penningmeester@CSWilnis.nl     06 – 14 479 157