Zonder vrijwilligers geen vereniging!

CSW 1 - SVL (40)

Het nieuwe voetbalseizoen is weer begonnen !

De indelingen zijn bekend, de trainingen zijn begonnen en we hebben er allemaal weer zin in! Er komt veel voor kijken om een club als CSW te laten draaien. Voor- en achter de schermen, op- en buiten het veld, voor- tijdens- en na het seizoen zijn steeds vrijwilligers actief om alles in goede banen te leiden. Gelukkig heeft CSW veel leden en vrijwilligers die dat begrijpen en hun steentje bijdragen. En daar zijn we trots op!

Helaas is zelfs bij CSW het aantal actieve vrijwilligers de afgelopen jaren om diverse redenen afgenomen. De werkzaamheden zijn grotendeels opgepakt door andere vrijwilligers bovenop hun huidige taken die ze nu al voor CSW verrichten.

Daar zijn we als CSW uiteraard heel blij mee, maar het wordt toch wel een beetje (te) veel voor de groep die al zo veel voor CSW doet….

Daarom deze dringende oproep aan ALLE leden en ouders van leden (M/V):

MELD JE NU AAN als vrijwilliger

Zonder vrijwilligers geen vereniging!

De vrijwilligers zijn de kurk waar onze vereniging op drijft. Vele handen maken licht werk, en er is altijd wel iets te doen wat bij je past. Je krijgt alle hulp om op te starten. Extra voordeel is dat je bent vrijgesteld van de vrijwilligersheffing van euro 30.

 

Hieronder staan maar liefst 15 openstaande functies die vervuld moeten worden. Daar moet toch iets bijzitten wat je leuk lijkt om te doen!

Openstaande functies en taken:

Secretaris algemeen bestuur (m/v)

 • bepaalt mede verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies.
 • fungeert als bestuurlijk aanspreekpunt voor commissies
 • fungeert als postadres van de vereniging en zorgt voor doorzending van de verenigings post naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
 • behandelt ingekomen stukken.
 • voert de dagelijkse correspondentie van de vereniging.
 • verzorgt de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
 • houdt het verenigingsarchief bij en beheert officiële stukken
 • onderhoudt contacten met de KNVB en gemeente

Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

 

Secretaris CTC (m/v)

 • assisteert de voorzitter van de CTC bij zijn werkzaamheden
 • draagt zorg voor notulen van CTC (CSW Technische Commissie) vergaderingen
 • plant mede de vergaderingen en het periodieke overleg tussen coördinatoren en trainers/leiders

Tijdsinvestering: 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

 

PR en Communicatie (m/v)

 • verzorgen van interne communicatie middels website en (digitale) nieuwsbrief
 • verzorgen van externe communicatie d.m.v. website, sociale media, lokale en regionale media
 • verantwoordelijkheid voor de communicatie uitingen rondom thuiswedstrijden van het 1e heren en damesteam.
 • coördinatie van externe communicatie in de vorm van persberichten en mediacontacten.
 • gevraagde en ongevraagde advisering aan het bestuur.

Tijdsinvestering: 2 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

 

Beheer van de ICT (m/v)

 • gebruikersbeheer van Google Suite
 • functioneert als vraagbaak voor gebruikers

Tijdsinvestering: 2 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

 

Clubscheidsrechters (m/v)

 • het fluiten/begeleiden van een wedstrijd kan al vanaf 10-12 jaar.
 • CSW stimuleert het opleiden van jeugdscheidsrechters maar ook senioren die willen fluiten om een KNVB-opleiding tot scheidsrechter (BOS) te volgen.
 • zonder scheids kan er niet gevoetbald worden.
 • alle  scheidsrechters worden begeleid door de scheidsrechtercoördinator.

Tijdsinvestering: 2 a 3 uur per zaterdag

 

Lid van de MGA commissie – NIEUW- (m/v)

MGA betekent Maatschappelijk Gedragen Activiteiten

 • opzetten van deze nieuwe commissie
 • onderhouden van contacten met externe organisaties op sociaal-maatschappelijk gebied
 • coördineren en stimuleren van maatschappelijk gedragen activiteiten binnen de vereniging
 • aandacht voor alcohol- en rook- voedingsbeleid
 • aandacht voor ouderen
 • aandacht voor leden die iets te vieren hebben of juist niet (lief en leed)
 • bewaken van het beleid met betrekking tot gewenste normen en waarden (gedragsregels)

Tijdsinvestering: in de opstart iets meer, maar daarna 2 uur per week

 

Lid van de AVG commissie – NIEUW- (m/v)

 • opzetten van deze nieuwe commissie
 • stelt privacyrichtlijnen op conform de wettelijke bepalingen
 • ondersteunt CSW bestuur en staf
 • controleert en handhaaft het privacy beleid

Tijdsinvestering: in de opstart iets meer, maar daarna 1 uur per week

 

Lid van de vrijwilligerscommissie (m/v)

het team dat moet zorgen dat alle functies en taken naar behoren vervuld worden

 • begeleiden van de vrijwilligers
 • is betrokken bij de vrijwilligers
 • registratie van de bestaande vrijwilligers
 • In kaart brengen van alle functies en functionarissen binnen de vereniging
 • aanleggen van een databank van potentiële vrijwilligers en hun affiniteiten en deskundigheden; hierbij onderscheid maken tussen vrijwilligers die structureel iets willen betekenen en vrijwilligers die op projectbasis oproepbaar zijn
 • regelt vraag en aanbod
 • werft actief  nieuwe vrijwilligers
 • stimuleren van het teamgevoel bij de vrijwilligers (samen moeten we het doen) en regelmatig aandacht en waardering geven

Tijdsinvestering: in de herstart iets meer, maar daarna 2 uur per week

 

Lid van de sponsorcommissie (m/v)

 • stabiliseren van de inkomsten bij de huidige sponsoren
 • werving van nieuwe sponsoren
 • organiseren van sponsor activiteiten
 • bewaken van de commerciële belangen van onze sponsoren

Tijdsinvestering: zelf in te vullen, de sky is the limit

 

Teamleider van een jeugdteam (m/v)

 • begeleiden van het team bij wedstrijden
 • melden bij wedstrijdsecretariaat vóór en na de wedstrijd
 • bij uitwedstrijden ook het team aanmelden en vragen welke kleedkamer beschikbaar is en welk veld wordt gespeeld
 • team begeleiden naar en in de kleedkamer en toezicht houden
 • verlengstuk coördinator binnen een team
 • aanspreekpunt bij evenementen (grote clubactie, sint, minikamp)

Tijdsinvestering: 3 uur per week.

 

Trainer van een jeugdteam (m/v)

 • begeleiden van het team bij trainingen
 • begeleiding door CTC en coördinatoren
 • voorbeeldtrainingen beschikbaar

Tijdsinvestering: 2 uur per week.

 

Wedstrijdsecretariaat (m/v)

 • gastheer/vrouw (zaterdagochtend, zaterdagmiddag)
 • ontvangen leiders CSW en leiders tegenstanders
 • ontvangen scheidsrechters
 • bijhouden uitslagen in computerprogramma
 • 1 keer per 4 weken (10 keer in een seizoen)

Tijdsinvestering: 4 uur per zaterdag.

 

Kantinedienst (m/v)

Tijdens speeldagen (alleen zaterdag) is de kantine geopend. Een gezellige taak die u altijd met meerdere personen tegelijk uitvoert. Er is altijd een ervaren kracht die de weg weet.

 • Bar (18+):
  • schenken van dranken ((non)-alcoholisch)
  • verkoop snoepgoed
  • werken met een kassa
  • 1 keer per 6 weken (7 keer in een seizoen) of bij de evenementen
 • Keuken:
  • klaarmaken bestelde etenswaar
  • 1 keer per 6 weken (7 keer in een seizoen) of bij de evenementen

Tijdsinvestering: 4 uur per zaterdag.

 

Schoonmaak kantine en kleedkamers (m/v)

 • de accommodatie is in alle opzichten het visitekaartje van de vereniging
 • de accommodatie moet in zodanige staat verkeren, dat een goede sportbeoefening is gegarandeerd

Tijdsinvestering: vele handen maken licht werk!

 

Dreamteam (m/v)

 • word onderdeel van een echt Dreamteam
 • in alle rust diverse grote klussen en kleine karweitjes opknappen op en aan het complex
 • koffie en koek gratis!
 • en het is nog gezellig ook…
 • de accommodatie is in alle opzichten het visitekaartje van de vereniging

Tijdsinvestering: vele handen maken licht werk!.

 

Voor meer informatie over bovenstaande, mail of bel het bestuur!

Marcel van der Schaaf    voorzitter@CSWilnis.nl                 06 – 29 553 553

Jaap Germs                       penningmeester@CSWilnis.nl     06 – 14 479 157

Reageren is niet mogelijk.