CSW, werd in eerste instantie opgericht als Christelijke Sportvereniging Wilnis. Omdat het gedrag van zowel spelers als supporters niet altijd van dienovereenkomstig was, werd in de Algemene Ledenvergadering van 11 december 1946 de naam gewijzigd in: Combinatie Sportclub Wilnis. Deze naam liet ten eerste de letters in stand en had bovendien het voordeel, dat tot uiting kwam, dat er meerdere sporten bedreven konden worden binnen de vereniging.

Meer clubinfo kunt u lezen onder het kopje “geschiedenis“.